"Αισθητική Αγωγή" 18ο τεύχος (Μάρτιος του 2011)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Μαρίνα Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά: Η αισθητική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών

στην Ελλάδα. Έρευνα και συμπεράσματα φοιτητών του ΠΤΠΕ  

 0. Πρόλογος (από Ειρήνη Βαρδάκη)

 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1.1. Σύγχρονα δεδομένα για την Αισθητική Αγωγή

       (από Δανάη-Ειρήνη Βαρδάκη)

1.2. Αισθητική Αγωγή και ακαδημαϊκή επίδοση

      (από Αφροδίτη Προϊστάκη)

1.3. Τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού της αισθητικής διδασκαλίας

       (από Τζίνα Βασιλάκη και Αναστασία Πολίζου)

 2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

2.1. Προβληματική της έρευνας – Ερευνητικά ερωτήματα

       (από Καλλιόπη Λαβούτα και Δανάη-Ειρήνη Βαρδάκη και Τζίνα Βασιλάκη)

2.2. Σκοπός της έρευνας (από Ευγενία Φιλοΐτη)

2.3. Σχεδιασμός της έρευνας (από Καλλιόπη Λαβούτα)

2.4. Μέσα συλλογής δεδομένων (από Καλλιόπη Λαβούτα)

2.4.1. Υπόδειγμα Ερωτηματολογίου (από Κατερίνα Σπανουδάκη)

2.4.2. Μελέτη Τεκμηρίων (από Γεωργία Βασιλάκη)

2.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

2.5.1. Συμπεράσματα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

         (από Δανάη Βαρδάκη)

2.5.2. Συμπεράσματα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

         (από Γεωργία Βασιλάκη)

2.5.3. Συμπεράσματα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

         – Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (από Καλλιόπη Λαβούτα)

2.5.4. Συμπεράσματα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

         (από Αναστασία Πολίζου)

2.5.5. Συμπεράσματα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

         – Τμήμα Δημοτικής (και Προσχολικής) Εκπαίδευσης

         (από Αφροδίτη Προϊστάκη)

2.5.6. Συμπεράσματα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

         (από Κατερίνα Σπανουδάκη)

2.5.7. Συμπεράσματα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

         (από Ευγενία Φιλοΐτη)

 3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ (από Δανάη Βαρδάκη)

***********************************

Ευθυμία Μακριδάκη: Λειτουργεί η τέχνη ως αυτοσκοπός ή υπηρετεί την κοινωνία;

                               Η ποιητική απάντηση του K. Μπωντλαίρ και του Φ. Γ. Λόρκα

 

Για να μεταφορτώσετε (download) αυτό το τεύχος, πατήστε εδώ.

 _____________________________________________________