5ο τεύχος (Οκτώβριος 2004)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. Ξανθίππη Φουτάκη: Συγκρίνοντας μια φωτογραφία με έναν πίνακα σελ. 2-5.

2. Εβίτα Κωνσταντίνου: Πώς διδάχθηκε σε παιδιά νηπιαγωγείου το έργο του Θεόφιλου «Το μάζεμα των ελαιών εν Μυτιλήνη» σελ. 5-9.

3. Μαρία Αρχοντάκη: Ο πίνακας του Νικόλαου Γύζη «Αρραβωνιάσματα των παιδιών» σε μαθητές του δημοτικού σελ. 9-13.

4. Μαρία Σταυριανουδάκη: Σκέψεις και συναισθήματα από το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη: «Η Μαρίνα των Βράχων» σελ. 13-17.

5. Νεκταρία Νουφράκη: Πώς μπορεί να καλλιεργηθεί η φαντασία μέσω της εικαστικής τέχνης στο νηπιαγωγείο σελ. 17-21.

6. Όλγα Παπακυριακίδου: Μουσειακή αγωγή μέσω του μουσείου Βρέλλη σελ. 21-26.

7. Μαρία Ρεράκη: Αξίες και στάσεις ζωής από «Το καπλάνι της βιτρίνας» της Άλκης Ζέη σελ. 26-32.